Sekcja Instrumentów Dętych i Perkusji – POPISY uczniów, godz. 17:00