Sekcja Instrumentów Klawiszowych – POPISY uczniów,  godz. 17:00 i 19:00