Sekcja Instrumentów Smyczkowych – Egzamin techniczny klas programowo najwyższych