Sekcja Instrumentów Smyczkowych – egzaminy końcowe – część techniczna – aula