Sekcja Instrumentów Smyczkowych – egzaminy końcowe