Sekcja Instrumentów Smyczkowych – egzaminy promocyjne