Sekcja Instrumentów Smyczkowych – POPISY uczniów, godz. 16.30 i 18:00