Sekcja Instrumentów Smyczkowych – POPISY uczniów,  godz.17:00