Godziny pracy sekretariatu szkoły od 13 VII 2022 r.