Hanna Kubiak kl. I 
naucz. Halina Zwiercan 
F. Leszczyńska – Taniec 
M. Krasiew – Top top 
akomp. Filip Malawski