Hanna Kubiak kl. I – skrzypce 
naucz. Halina Zwiercan 
N. Mietłow – Kołysanka
 akomp. Filip Malawski