Helena Czech 
 
St. Moniuszko – Latem brzózka mała z liściem rozmawiała akomp. M. Kasperska