Helena Czech 
Zygmunt Konieczny – muzyka, Julian Tuwim – słowa – Grande Valse Brillante akomp. Małgorzata Kasperska