I Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Marii Tarnawieckiej – Łódź