I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka