II Międzynarodowy Konkurs Instrumentalny „Golden Keys” Bułgaria, –  Wielkie Tyrnowo