II Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy “VIVALDI 335” – Wieliczka