III Dolnośląskie Konfrontacje Obojowo-Fagotowe – Legnica