III Międzynarodowy Cieszyński Konkurs Skrzypcowy – Cieszyn