III Międzynarodowy Konkurs Instrumentalistów i Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia w Tymbarku

III Międzynarodowy Konkurs Instrumentalistów i Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia w Tymbarku

Milena Kluczyńska (klarnet) –  I nagroda  
naucz. Witold Doroba

Mateusz Wilkosz (trąbka) – II nagroda  
naucz. Kazimierz Bujoczek

oraz nagroda od jurora:
Cameron Todd (trąbka Wielka Brytania) – nagroda dla najlepszego instrumentalisty w kategorii instrumentów dętych blaszanych