Informacje w związku ze zmianami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej