Informacja w związku ze zmienionym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Zmiany obowiązują  w okresie od 9 kwietnia 2021 do odwołania