IV Konkurs Wykonawczy Utworów W.Lutosławskiego w Drozdowie. 06-07 VI 2008 r.