IV Międzyszkolny Konkurs Interpretacji Utworów Skrzypcowych – Opole

Krzesimir Górski – I Nagroda
Naucz. Urszula Maćkowska
Magdalena Pęcak – II Nagroda
Naucz. Anna Dzierżanowska
Krzysztof Ferneza – III Nagroda
Naucz. Monika Adamiak
Aleksandra Rzepa – III Nagroda
Naucz. Ryszarda Knappe
Aleksandra Truchlińska – Wyróżnienie
Naucz. Urszula Maćkowska
Olga Samocka – Wyróżnienie
Naucz. Halina Zwiercan