IV Ogólnopolski Forum Młodych Instrumentalistów w Rybniku. 09 IV 2008 r.