IV Ogólnopolski Konkurs “Miniatura Wiolonczelowa” im. Leona Szymłowskiego – Warszawa