Jakub Szeptycki kl. III – trąbka 
naucz. Kazimierz Bujoczek 
V.Cook – Cygnus