Jan Ślusarczyk kl. IV Antonio Diabelli – Op. 168, Nr 1 – „Rondo”, naucz. Marzena Waloszczyk