Jednorazowe stypendia w zakresie twórczości i edukacji artystycznej prezydenta Wrocławia na rok szkolny 2016/2017 otrzymali:

Aleksandra Czajka – naucz. Krystyna Dyżewska
Julia Czajka – naucz. Krystyna Dyżewska
Franciszek Dziubek – naucz. Andrzej Waloszczyk
Joanna Galik – naucz. Krystyna Dyżewska
Bartosz Olszewski – naucz. Halina Zwiercan
Amelia Salloum – naucz. Andrzej Waloszczyk
Helena Żabska – naucz. Irena Maciukiewicz-Schmidt
Michał Selwesiuk – naucz. Małgorzata Jasińska