Jednorazowe stypendium w zakresie twórczości i edukacji artystycznej Prezydenta Wrocławia na rok szkolny 2018/2019 otrzymali: