Karol Bazgan kl. III, (akordeon), Krzysztof Naklicki – „Cztery zjawiska przyrodnicze”, nacz. Anna Tober