Komunikat o organizacji nauczania od 18.01.2021r.

Komunikat o organizacji nauczania od 18.01.2021r.

Szanowni Państwo,

Informuję, że w związku z projektem zmian dotyczących Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 (Dziennik Ustaw z 2020r. poz.1389 z późń. zm.) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od 18 stycznia 2021 do odwołania zajęcia w naszej szkole odbywać się będą w następujący sposób:

  1. Wszystkie zajęcia grupowe (Kształcenie słuchu, Rytmika, Audycje muzyczne, Chór, Orkiestra, Zespoły) odbywać się będą ZDALNIE poprzez platformę teams zgodnie z planem lekcji.

 

  1. Lekcje instrumentu głównego dla uczniów wszystkich klas odbywać się będą ZDALNIE zgodnie z planem lekcji (sposób komunikacji ustalą nauczyciele w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami).

 

  1. Na wniosek nauczyciela i zgodnie z potrzebami edukacyjnymi ucznia, lekcje instrumentu dla klas I, II, III/6 mogą odbywać się STACJONARNIE.

 

  1. Na wniosek nauczyciela i zgodnie z potrzebami edukacyjnymi, uczniowie pozostałych klas mogą odbywać konsultacje z instrumentu STACJONARNIE.

 

  1. Lekcje perkusji dla wszystkich klas odbywać się będą STACJONARNIE, zgodnie z planem lekcji ustalonym z nauczycielem.

 

PODCZAS POBYTU W SZKOLE WSZYSTKICH OBOWIĄZUJE ŚCISŁY REŻIM SANITARNY.

 

Proszę uczniów o kontakt z nauczycielem instrumentu głównego
oraz regularne uczestnictwo w zajęciach grupowych!

 

Irena Maciukiewicz