Konfrontacje Interpretacji Utworów Skrzypcowych – Opole

Beniamin Blachnik – Brązowy Smyczek
Naucz. Aneta Szczegielska
Teresa Śmidoda – Srebrny Smyczek
Naucz. Halina Zwiercan
Mateusz Galik – Srebrny Smyczek
Miłosz Olewicz – wyróżnienie
Naucz. Ryszarda Knappe
Agnieszka Kazimierczak – Brązowy Smyczek
Kornelia Sanka – Brązowy Smyczek
Naucz. Monika Adamiak
Barbara Leśniewska – Brązowy Smyczek
Naucz. Anna Dzierżanowska
Maria Wojtkowiak – Srebrny Smyczek
Martina Dżugaj – Brązowy Smyczek
Naucz. Urszula Maćkowska