Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Grażyny Bacewicz

……OGÓLNOPOLSKI KONKURS SKRZYPCOWY im. GRAŻYNY BACEWICZ

SZKÓŁ MUZYCZNYCH I st. we WROCŁAWIU
jest wpisany do
Kalendarza Imprez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
Organizatorami Konkursu są:
Szkoła Muzyczna I st. im. G. Bacewicz we Wrocławiu
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Uzdolnionych Artystycznie “NONA”

 

Patronka konkursu

Patronka Szkoły, Grażyna Bacewicz – wybitna skrzypaczka i kompozytorka, jest bowiem wzorem godnym naśladowania, dzięki swej postawie artystycznej, rzetelności i pracowitości.

Pierwsze edycje

Pomysłodawcami Konkursu Skrzypcowego byli Jolanta Bukowińska-Wichrowska oraz Rodzice uczniów, zrzeszeni w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Uzdolnionych Artystycznie. Po raz pierwszy Konkurs odbył się w 1991 roku, z zamysłem regionalnej, jednoetapowej imprezy muzycznej. Wówczas wzięli w nim udział uczniowie szkół muzycznych Wrocławia i Dolnego Śląska. Zainteresowanie Konkursem okazało się jednak tak duże, że za zgodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, już w 1992 roku, Konkurs przeobraził się w imprezę ogólnopolską, odbywającą się co dwa lata. W swojej pierwszej edycji Konkurs miał wyjątkową ilość, aż stu uczestników, co świadczyło, jak bardzo był potrzebny i z jaką aprobatą został przyjęty przez polskich pedagogów.

Konkurs Skrzypcowy stworzył uczniom klas IV, V i VI podstawowej szkoły muzycznej, możliwość prezentacji wyników kilkuletniej pracy z instrumentem. O wieku uczestników zadecydował fakt, że gra na skrzypcach – pięknym, ale trudnym do opanowania instrumencie – wymaga kilku lat nauki, aby grający mógł ukazać swa artystyczną postawę, wyobraźnię, wrażliwość, kulturę dźwięku, a przede wszystkim swą indywidualność. Szeroki odzew wśród skrzypków przyczynił się do tego, że począwszy od trzeciej edycji Konkursu, uczestników przesłuchiwano w dwóch etapach. W pierwszym, młodzi muzycy musieli zaprezentować swoje umiejętności techniczne. Ci, którzy wykazali się odpowiednim stopniem opanowania instrumentu w etiudach, w drugim etapie prezentowali swoje umiejętności w koncercie skrzypcowym i utworze dowolnym.

Dalszy rozwój konkursu

Wzrost wymagań Konkursu spowodował, że przystępowali do niego najzdolniejsi uczniowie szkół muzycznych. Przesłuchiwani byli przez znakomitych polskich skrzypków i pedagogów: Krzysztofa Jakowicza – przewodniczącego Jury, Tadeusza Gadzinę, Jadwigę Kaliszewską, ś.p. Zenona Płoszaja, Krzysztofa Bąkowskiego, Sławomira Tomasika, Henryka Keszkowskiego, Janusza Kucharskiego, Pawła Puczka. Już od pierwszej edycji Konkursu, sprawny jego przebieg koordynowała Jolanta Bukowińska-Wichrowska – Dyrektor Szkoły Muzycznej I st. im. G. Bacewciz, która pełniła rolę Sekretarza wszystkich edycji Konkursu.

Laureaci

Laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego im. Grażyny Bacewicz zostało wielu uzdolnionych muzyków, którzy obecnie kontynuują naukę w uczelniach muzycznych krajowych i zagranicznych, bądź są już ich absolwentami i prowadzą ożywione życie konkursowe i koncertowe. Do grona Laureatów należą m.in. Kinga Augustyn, Robert Bachara, Bartosz Bokun, Natan Dondalski, Anna Filochowska, Andrzej Ładomirski, Maria Machowska, Jarosław Nadrzycki, Wojciech Pławner, Julita Smoleń, Agata Szymczewska, Janusz Wawrowski, Katarzyna Wróbel. Zdobywców nagród i wyróżnień organizatorzy Konkursu mają przyjemność zapraszać do udziału w koncertach inauguracyjnych kolejnych jego edycji. Konkurs wydobył na światło dzienne utalentowanych skrzypków i otworzył przed nimi drogę do dalszych sukcesów.

Sukces konkursu

Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Grażyny Bacewicz, wypełnił istniejącą wcześniej lukę i wpisał się na stałę do kalendarza spotkań młodych, zdolnych muzyków. Odgrywa istotną rolę dydaktyczno-promocyjną, nieodzowną w procesie kształcenia skrzypków na szczeblu podstawowym. Sukces organizacyjny i artystyczny umożliwił organizatorom tego cennego przedsięwzięcia zjednanie sobie grona przyjaciół w osobach wybitnych pedagogów skrzypiec, którzy tworzą Jury Konkursu. Dla młodych muzyków cennym doświadczeniem, wyniesionym z przesłuchań konkursowych jest konfrontacja z rówieśnikami, która ubogaca, daje zapał do dalszej pracy. Konkursowi Skrzypcowemu towarzyszą ponadto spotkania metodyczne, wykłady, stwarzające możliwość wymiany poglądów, opinii, również pomiędzy samymi pedagogami.

Idea konkursu

Założenia i ideę Konkursu niezwykle trafnie oddaje stwierdzenie, że „konkurs nie jest polem walki ale spotkaniem, miejscem nauki, a droga przez konkurs staje się drogą postępu w muzyce”. I w takim kontekście należy pojmować go w dzisiejszym życiu muzycznym.

Aktualna edycja

W Roku Szkolnym 2015- 2016 w Szkole Muzycznej im. G. Bacewicz we Wrocławiu
odbyła się XIV edycja

Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego im. Grażyny Bacewicz Szkół Muzycznych I st.

Zapraszamy do udziału w
XV Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. G.Bacewicz
Szkół Muzycznych I st. we Wrocławiu
w roku szkolnym 2019-2020 r.