Wiosenne Prezentacje Młodych Altowiolistów i Kontrabasistów – Regionalna forma doskonalenia zawodowego

IV WIOSENNE PREZENTACJE MŁODYCH ALTOWIOLISTÓW I KONTRABASISTÓW

Regionalna forma doskonalenia zawodowego Wrocław

14 maja 2018

Szanowni Państwo!

 1. Centrum Edukacji Artystycznej we Wrocławiu we współpracy ze Szkołą Muzyczną I st. im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu organizują IV Wiosenne Prezentacje Młodych Altowiolistów i Kontrabasistów. Impreza jest kontynuacją Wiosennych Prezentacji Młodych Altowiolistów, które odbywały się w ubiegłych latach.
 2. Prezentacje są regionalną formą doskonalenia zawodowego dla nauczycieli gry na altówce oraz gry na kontrabasie szkół muzycznych I stopnia.
 3. Celem Prezentacji jest:
 •   popularyzacja gry na altówce i kontrabasie, instrumentach niedocenianych w szkołach muzycznych I stopnia,
 •   integracja środowiska uczniów i nauczycieli tych specjalności,
 •   doskonalenie metod pracy nauczycieli,
 •   wymiana doświadczeń,
 •   promocja uczniów.
 1. Prezentacje odbędą się w dniu 14 maja 2018 r. w siedzibie Szkoły Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu pl. Powstańców 12,
 2. Program Prezentacji Altowiolistów i Kontrabasistów:
 • ●  prezentacja uczniów w formie koncertu (uczestnicy przygotowują jeden utwór z towarzyszeniem fortepianu– prosimy o przyjazd ze swoim akompaniatorem),
 • ●  warsztaty:
  • ▪  dla altowiolistów prowadzi dr hab. Dorota Sroczyńska prof. UMFC w Warszawie,
  • ▪  dla kontrabasistów prowadzi mgr Adam Kotula, pedagog ZPSM nr 1 w Warszawie,
 • ●  konsultacje metodyczne nauczycieli z prowadzącymi warsztaty.
 1. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczestników.Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą mailową na adres sm-1-st@wroclaw.home.pl do dnia 23.04.2018r.
 2. Harmonogram Prezentacji organizatorzy prześlą do szkół do 7 maja br.