Krzysztof Szczygielski kl. I mł. 
naucz. Magdalena Janas
 Tom de Haes – Diabolic Dance