Kształcenie Słuchu:  Lekcja 1. Przykład z literatury muzycznej