Kształcenie słuchu – zadania: 16 III 2020 r. – 21 III 2020 r.