Laura Płotnicka kl. I mł 
naucz. Barbara Niesobska 
S. Majkapar – V Preludium D-dur