Laureaci Makroregionalnych Przesłuchań CEA: Wrocław

– uczniów klas skrzypiec i altówki:
Zofia Kowalik
mgr Ryszarda Knappe
Dominika Kuzio
mgr Halina Zwiercan
Piotr Kotuła
mgr Halina Zwiercan

– uczniów klas wiolonczeli: Kościan
Monika Konarska
mgr Katarzyna Baranowska- uczniów klas fortepianu: Wałbrzych
Marek Volden
mgr Urszula Antkowiak
Steven Moon
mgr Krystyna Dyżewska
Tomasz Białynicki-Birula
mgr Irena Maciukiewicz
Szymon Jeżewski
mgr Ewa Bujoczek
Anna Graf
mgr Marzena Waloszczyk

– uczniów klas akordeonu solo i zespół: Zabrze
Bartosz Horyza – solo
Jakub Niczypor – 
solo
Bartosz Horyza i Olaf Kotwicki – 
zespół
mgr Anna Tober

– uczniów klas instrumentów dętych drewnianych: Katowice
Julia Hawrylak – flet
mgr Małgorzata Ryk
Marcelina Dudek – flet
mgr Henryk Rymarczuk
Zuzanna Janiak – flet
mgr Aleksandra Rymarczuk-Świńczyk