Magazyn instrumentów

Magazyn instrumentów czynny:

Poniedziałek – 14:30 – 16:00

Wtorek – 15:00 – 18:00

Środa – 15:00 – 17:30

Czwartek – 15:00 – 17:30

Zapraszam dyplomantów do podpisywania kart obiegowych oraz uczniów oddających instrumenty.

W tym roku szkolnym nie wymieniamy rewersów na wypożyczenie instrumentów na kolejny rok nauki. Obowiązują rewersy dotychczasowe.