Magda Mroczko kl. I 
naucz. Katarzyna Bednarek – Wojtkowiak 
A. Rowley   –  Smutna Colombina 
A. Rose –  Etiuda Es –dur