Maja Bogdańska kl. I 
naucz. Aleksandra Rymarczuk-Świńczyk 
Trevor Wye – Rondo