Makroregionalny Konkurs Uczniów Klas Wiolonczeli SM I st. w Warszawie. 5-6 XI 2007 r.