Marta Haberla  kl. III mł. 
naucz. Małgorzata Ryk 
M. Ryk, M.Flis – Affabile