Mateusz Szarzec (altówka) kl. III mł. J. Haydn – „Taniec niemiecki”, akomp. Karolina Mazurek, naucz. Marzena Downar-Zapolska