Mateusz Szarzec – kl. II – altówka 
naucz. Marzena Downar-Zapolska
 M. Kozakowski – Koncertino Dziecięce 
akomp. Karolina Mazurek