Michał Tasz kl. (altówka), „O Christmas Tree”, akomp. Karolina Mazurek, naucz. Marzena Downar-Zapolska