Michał Tasz kl. II 
naucz. Marzena Downar-Zapolska 
C. Creiči – Koncertino dziacięce cz.I 
akomp. Karolina Mazurek