Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy – “Vivaldi 337” – Wieliczka